Magyar Zoonózis Társaság

Hungarian Society of Zoonoses

Történetünk

A Magyar Zoonózis Társaság (MZT) 1992. szeptember 14-én Tengelicen tartotta alapító ülését. Az esemény alkalmat szolgáltatott a 13 tagú Választmány tagjainak megválasztására. Ekkor kerültek megfogalmazásra azok a célok és feladatok, amelyek jelenleg is a Társaság működésének alapjául szolgálnak.
Társaságunk folyamatosan részt vesz abban a gyakorlati, tudományos és ismeretterjesztő munkában, amely a zoonózisok felismerésével, diagnosztizálásával, valamint a gyógykezelés és megelőzés megszervezésével foglalkozik, mind a közegészségügy, mind az állategészségügy területén. Társaságunk tudományos rendezvényeket és továbbképzéseket szervez, ösztöndíjakat nyújt, segíti a tagok külföldi rendezvényeken való részvételét. Társaságunk saját kiadványokkal segíti a szakmai párbeszédet, aktívan tájékoztatja és formálja a hazai közvéleményt a zoonózisokkal kapcsolatos témákban.
Társaságunk céljainak megvalósítása érdekében a tagok körében egyeztetett módon javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a zoonózisokkal kapcsolatos koncepciók, döntések, fejlesztések, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában és módosításában. A már meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait, tagjai véleményét folyamatosan eljuttatja az illetékes szervekhez. Társaságunk intézkedéseket kezdeményez az állami és társadalmi szerveknél a zoonózisok forrásának felderítésére irányuló orvosi és állatorvosi munka összehangolására, a zoonózisok vizsgálatát végző diagnosztikai intézmények működésének koordinálására. A Magyar Zoonózis Társaság törekszik a zoonózisok laboratóriumi diagnosztikájában alkalmazott módszerek egységes használatára és értékelésére a közegészségügy és az állategészségügy területén, ennek érdekében szoros együttműködést alakít ki mindazokkal, akik a fenti célok megvalósításában érdekeltek.
Társaságunk jelenleg 200 aktív tagot számlál. Tagjaink jellemzően orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek, valamint biológiai szakképesítésű, vagy egyéb, hasonló irányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek. Tagjaink között tudhatunk számos egyetemi professzort, tudományos fokozattal rendelkező elismert kutatót.
Társaságunk már a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektet a tudományos eredmények hatékony megosztására, amelyet tudományos konferenciák keretében valósít meg. Az első tudományos ülését még az alapítás évét követő esztendőben szervezte Komárom-Esztergom megyében, és azóta is minden évben, jellemzően két alkalommal kerül sor tudományos konferencia megrendezésére. Az év első felében a Rudnai - Kemenes Tudományos Ülés, az év második felében a Szent-Iványi - Binder Napok keretében gyűlnek össze tagjaink. Rendezvényeink rendkívül sikeresek, a tématerület legnevesebb szaktekintélyei osztják meg tapasztalataikat a szakterület aktualitásaival kapcsolatosan, nagyszámú hallgatóság előtt. Társaságunk kiemelkedő szakmai tevékenységet végző tagjainak munkáját az évente átadásra kerülő Hőgyes - Aujeszky emlékéremmel ismerjük el.